Poveznice pristupačnosti

TRANSITION (2021)

Hrvatska, Croatia 5min

Redatelj / Director

Mihaela Podboj

Sinopsis

Video rad je istraživanje o emociji melankolije. Kadrovi snimani mjesecima svakodnevne su scene/motivi/riječi koje su probudile tu emociju. Putem vizualnog istraživanja otkrila sam kako svaki dan emocija blijedi ili nadilazi u nešto drugo. Izazov u procesu bilo je puštanje kontrole i znatiželja gdje će me emocija, koju nerijetko zaobilazimo, odvesti.

The video work is a research on the emotion of melancholy. The shots taken during a period of a few months are everyday scenes/motifs/words which evoked that emotion. Through visual research, I discovered that each day the emotion fades or transcends into something else. The challenge in the process was to let go of control and follow my curiosity, to see where the emotions, which we often evade, would take me.

Mihaela Podboj

studira na Akademiji za Umjetnost i Kulturu u Osijeku na diplomskog studiju Vizualnih umjetnosti. Izlaže na mnogobrojnim grupnim izložbama u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, Galeriji Waldinger, te 2020. godine na online izložbama za Da! Festival i Žene u domu kulture, Nova Gradiška s artist book-om Book of trying. Sudjelovala je na mnogobrojnim radionicama u Hrvatskoj i Srbiji. Radovi su joj objavljivani i u časopisima. U svojem likovnom i vizualnom izražavanju koristi se različitim medijima koje nerijetko spaja. To su: grafika, instalacija, poezija i video.

Student of the Academy of Arts and Culture in Osijek, graduate study programme in Visual Arts. She participated in group exhibitions at the Museum of Fine Arts in Osijek, Waldinger Gallery, and in 2020 at online exhibitions for Yes! Festival and Women in the House of Culture, Nova Gradiška where she presented artist book Book of trying. She participated in a number of numerous workshops in Croatia and Serbia. Her works have also been published in journals. In artistic and visual expression, she uses various media: graphics, installation, poetry and video, which she often combines.

Zemlje

Hrvatska, Croatia