Poveznice pristupačnosti

IN VIVO (2021)

Ujedinjeno Kraljevstvo, United Kingdom 1h 1min

Redatelj / Director

Karel Doing

Sinopsis

Stvarnost ima nebrojene slojeve, od kojih mnogi ostaju skriveni nenaučenom oku. Elegični film ljude prikazuje kao mrave, koji se u svom staništu kreću programiranim stazama, dok se životinje i biljke ponašaju kao individue. Neobično nas privlači ovaj naopačke okrenut svijet, istovremeno stran i ugodno poznat. Površina filmskog materijala prisutna je poput kože koja diše i komunicira sa živim svijetom na različite načine: zrnata, nestalna, obojena, pokretna. Vrijeme i prostor utopljeni su u stvarnost koja je istovremeno i određena i univerzalna. Film je istodobno i dokumentarne naravi, i kućni uradak i simfonija. Vidimo djeliće osobne povijesti redatelja, uključujući susrete s prijateljima i obitelji. Onkraj uobičajenih prizora, film nudi neobični susret sa stvarnim, uklopljenim u delikatnu kompoziciju slika i zvukova. Ovo nije put od točke A do točke B, već uranjanje u vrtložne, no umirujuće vode oceana. Ako postoji priča koju valja ispričati, ona nema sretan kraj. Ističu sekunde do kraja svijeta, podsjećajući nas da u svakom trenutku s planeta nestaju ugrožene vrste. Koliko će nam trebati da shvatimo da se posljedice našeg destruktivnog ponašanja ne mogu popraviti, i da ćemo uništiti sve što volimo?

Reality has countless layers, many of these will remain invisible to the untrained eye. In this elegy humans appear like ants, walking around their habitat in a preprogrammed way, while animals and plants act like individuals. This upside-down world has a strange attraction which is at once alienating and deeply familiar. The surface of the film material itself is present like a skin that breathes and interacts with the living world in manifold ways: grainy, ephemeral, tinted, vibrating. Time and space are blurred into a reality that is both specific and universal. The film is simultaneously a documentary, a home movie and a symphony. We see scraps of the filmmakers’ personal history including encounters with his friends and family. But beyond those commonplace scenes, the film offers an unusual encounter with the real, embedded in a delicate composition of images and sounds. This is not a journey from A to B but rather a dive into the swirling yet nurturing waters of an ocean. If there is a story to be told than it is an unfortunate one. A recurring doomsday clock is counting down, reminding us that in the here and now species are disappearing rapidly from the planet. How long does it take to realise that our destructive behaviour is irreversible and threatens to destroy everything we love?

Karel Doing

Nezavisni umjetnik, filmaš i istraživač, koji svoju umjetničku praksu zasniva na ispitivanju odnosa između kulture i prirode, koristeći sredstva analognih i organskih procesa, eksperiment i ko-kreaciju. Završio je Umjetničku akademiju u Arnhemu, Nizozemska. Iste godine kad je diplomirao, 1990., suosniva Studio één, DIY filmski laboratorij, a 2001 suosniva zakladu Filmbank, s ciljem promidžbe i distribucije eksperimentalnih filmova i video radova u Nizozemskoj. Doktorirao je 2017. na University of the Arts London. Tema njegova istraživačkog rada je ‘fitografija’, tehnika koja kombinira biljni materijal i fotokemijsku emulziju. U filmskom radu ovu tehniku koristi kako bi prikazao kako se kultura i značenje mogu prenositi između ljudskog i biljnog svijeta. Radovi su mu prikazivani na brojnim međunarodnim festivalima, u kinima, na sceni i u galerijama. Za film Liquidator 2012. je nagrađen nagradom FOCAL. Redovito vodi radionice analognog filma i predaje na Sveučilištu Ravensbourne u Londonu.

An independent artist, filmmaker and researcher whose practice investigates the relationship between culture and nature by means of analogue and organic process, experiment and co-creation. He studied Fine Arts at the Hogeschool voor de Kunsten, in Arnhem, the Netherlands, graduating in 1990. In the same year he co-founded Studio één, a DIY film laboratory. In 2001 he co-founded Filmbank, a foundation dedicated to the promotion and distribution of experimental film and video in the Netherlands. In 2017, he received a PhD from the University of the Arts London. During his research he developed ‘phytography’ a technique that combines plants and photochemical emulsion. He has employed this technique to investigate how culture and meaning can be shared between the human and the vegetal realm. His work has been shown worldwide at festivals, in cinemas, on stage and in galleries. In 2012 he received a FOCAL award for his film Liquidator. He regularly gives workshops in analogue film practice and lectures at Ravensbourne University London.

Zemlje

Ujedinjeno Kraljevstvo, United Kingdom