Poveznice pristupačnosti

HAIKU (2020)

Njemačka, Germany 17min

Redatelj / Director

Martin Gerigk

Sinopsis

Haiku je simfonijski audiovizualni projekt za dva japanska izvođača i udaraljkaški ansambl uz zvučne kulise i ritmizirane video sekvence. Film je eksperimentalni pristup kojim se odaje počast izuzetnoj umjetnosti japanske haiku poezije.

Haiku is a symphonic audiovisual project for two Japanese performers, alternating percussion groups, soundscapes and rhythmicized video sequences. The film is an experimental approach to pay tribute to the extraordinary art of Japanese haiku poetry

Martin Gerigk

(1972) Skladatelj suvremene glazbe, njegov opus sadrži skladbe za orkestar i komornu glazbu te nekoliko solističkih koncerata. Osim kompozicijskog rada, poznat je i kao izuzetan audiovizualni umjetnik. Godine 2007. angažiran je kao rezidencijalni skladatelj orkestra u Hagenu. Naručeni rad Backlights emitiran je na radiju WDR. Njegove skladbe izvode se na nacionalnoj i međunarodnoj razini, uključujući Koreju, Japan, SAD, Englesku, Finsku, Austriju i Švicarsku. Osim kao skladatelj, Martin Gerigk radi i kao aranžer orkestralne i komorne glazbe različitih razdoblja. U tom kontekstu surađuje s renomiranim međunarodnim solistima i ansamblima, poput Vildea Franga, kvarteta Fauré i kvarteta Mandelring. Njegovi najnoviji filmovi Structures of Nature, Rain i Energy osvojili su nekoliko međunarodnih nagrada.

(*1972) is a composer of contemporary music. His repertoire includes compositions for orchestra and chamber music, as well as several solo concertos. In addition to his compositional work he is known for his remarkable audiovisual art. In 2007 he was engaged as “Composer in Residence” of the Orchestra of Hagen. The commissioned work “Backlights” was broadcasted in the WDR radio. His compositions are performed nationally and internationally including in Korea, Japan, USA, England, Finland, Austria and Switzerland.In addition to his work as a composer Martin Gerigk is also in demand as an arranger of orchestral and chamber music of different eras. In this context he works together with renowned international soloists and ensembles, like Vilde Frang, the Fauré Quartet or the Mandelring Quartet.His latest films “Structures of Nature”, “Rain” and “Energy” won several international prizes.

Zemlje

Njemačka, Germany