Poveznice pristupačnosti

GLENN MILLER I. (SREDNJOŠKOLSKO IGRALIŠTE I.) / GLENN MILLER I. (HIGHSCHOOL PLAYGROUND I.) (1977)

Hrvatska, Croatia 45min

Redatelj / Director

Tomislav Gotovac

Sinopsis

Glenn Miller I. (Srednjoškolsko igralište I.) vrhunac je Gotovčeva strukturalnog opusa započetog ranih 1960-ih. Kao i tada, polazište filma unaprijed je birana metoda, konceptualna inspiracija − jedinstveni glazbeni zvuk Glenna Millera, duhovno napajalište – američki film, a najvažniji izvedbeni saveznik – naprava zvana „Pan mudri“, dodana kameri fiksiranoj na automobil u kontinuiranom kruženju atletskom stazom zagrebačkog srednjoškolskog igrališta. Dok paralelni farovi i vertikalni švenkovi bilježe okolni urbani ambijent i dječake na jurećim biciklima, tonska pista Fordove Moje drage Klementine (1946) priziva u sjećanje neke druge filmske jahače i pomaže ostvarenju jedinstvenog spiritualnog putovanja. Za volanom je sjedio I. L. Galeta. (Diana Nenadić)

Glenn Miller I. (High School Playground I.) represents the pinnacle of Gotovac’s structural oeuvre, begun in the early 1960s. Like then, the starting point of the film was a preselected method, a conceptual inspiration – Glenn Miller’s unique sound, spiritual source – American cinema, and the most important performance ally – a device called ‘Pan mudri’, attached to a camera fixed on a car in a continuous circling around the track and field of a high school playground in Zagreb. While parallel headlights and vertical panning register the surrounding urban environment and boys on speeding bicycles, the soundtrack of Ford’s My Darling Clementine (1946) reminisces of some other cinematic riders and helps create a unique spiritual journey. I. L. Galeta was behind the wheel. (Diana Nenadić)

Tomislav Gotovac

(1937. – 2010. ) rođen je u Somboru u Vojvodini, a 1941. preselio se u Zagreb gdje završava osnovnu školu u Krajiškoj ulici i Petu mušku gimnaziju u Klaićevoj ulici. U Zagrebu živi od 1941. do 1967. te opet od 1975. godine sve do smrti 24. lipnja 2010. Od 1955. do 1956. studira arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Fotografijom se počeo baviti krajem 1950-ih, a eksperimentalnim filmom i multimedijskim istraživanjima bavi se od 1960. godine Godine 1954. izvodi svoj prvi performans u Mostaru, a 1962. snima svoj prvi film u Zagrebu. Godine 1964. radi svoje prve kolaže. Godine 1967., u okviru Festivala eksperimentalnog filma (GEFF) u Zagrebu, izvodi prvi happening – Naš happ. Snimio je dvadesetak eksperimentalnih filmova. Krajem 1967., u svojoj tridestoj godini, odlazi u Beograd gdje upisuje filmsku režiju na Akademiji dramskih umjetnosti..

(1937 – 2010 ) Born in Sombor, Vojvodina. In 1941 he moved with his parents to Zagreb, where he finished elementary school in Krajiška Street and the 5th College Preparatory High School in Klaićeva Street. He lived in Zagreb from 1941 to 1967 and again from 1975 until his death on June 24, 2010. From 1955 to 1956 he studied architecture at the Faculty of Architecture in Zagreb. He started working in photography in the late 1950s, and has been involved in experimental film and multimedia research since 1960. In 1954 he gave his first performance in Mostar, and in 1962 he made his first film in Zagreb. In 1964 he made his first collages. In 1967, as part of the Experimental Film Festival (GEFF) in Zagreb, he performed the first happening – Our happ. He made about twenty experimental films. At the end of 1967, at the age of thirty, he went to Belgrade where he enrolled the film directing programme at the Academy of Dramatic Arts.

Zemlje

Hrvatska, Croatia