Poveznice pristupačnosti

DVA VREMENA U JEDNOM PROSTORU / TWO TIMES IN ONE SPACE (1984)

Hrvatska, Croatia 12min

Redatelj / Director

Ivan Ladislav Galeta

Sinopsis

Dva vremena u jednom prostoru (197684) Ivana Ladislava Galete jedno je od antologijskih djela hrvatskog eksperimentalnog filma. Prisvajanjem igranog filma U kuhinji (1968) Nikole Stojanovića, snimljenog u jednom crno-bijelom kadru u trajanju od 12 minuta, rad je nastao u kontekstu Galetinih istraživanja ideja proširenog filma, te je izvorno izveden dvostrukom projekcijom unutar istog ekrana s vremenskim pomakom od 9 sekundi (1976), što je u laboratorijskoj verziji stapanja dviju kopija fiksirano odgodom od 216 sličica (1984). Jednostavnim postupkom manipuliranja filmskom rolom Galeta perceptivno mijenja prostorno- vremenski aspekt naracije, no ostvarujući začudno intenziviran smisao prikazane radnje kontinuiranim rastvaranjem vidljivosti sadašnjeg trenutka vidljivošću prošlog. Ostvarenim transparentnim preklapanjima likova u pokretu i produljenom čujnošću trajanja zvuka, realizam filma poprima elemente irealnog, potencirane novim, neočekivanim narativnim momentima nastalim vremenskim pomakom. Vrijeme, kao ključni aspekt medija, jest element forme koji Galeta konceptualizira, ali upravo ga dramatski sadržaj filma, kroz dvije paralelne radnje koje reprezentiraju nešto svakodnevno i nešto izuzetno, ponavljajuće i neponovljivo, uvlači u usložnjavanje i produbljivanje strukture postojećeg djela, na tragu iskustva vlastitih propitivanja egzistencijalne kategorije vremena.

Two Times in One Space (197684) by Ivan Ladislav Galeta is one of the greatest works of Croatian experimental cinema. Adapting the feature film In the Kitchen (U kuhinji, 1968) by Nikola Stojanović, made in one black and white 12 minute shot, this work was created in the context of Galeta’s research of ideas on expanded film, and was originally carried out in double projection within the same screen with a 9 second time shift (1976), which was fixed in the laboratory version by blending the two copies with a delay of 216 frames (1984). With a simple procedure of manipulating with the reel, Galeta perceptively changed the spatial-temporal aspect of narration, achieving nevertheless an intensified sense of displayed action by a continuous disintegration of the visibility of the current moment with the visibility of the past one. The transparent overlap of characters in motion and extended audibility of sound duration provided the film realism with elements of unrealistic, accentuated by new and unexpected narrative moments created by the time shift. Time, as the key aspect of the medium, is the formal element conceptualised by Galeta, but precisely the dramatic content, by means of two parallel actions that represent something usual and everyday and something exceptional, repetitive and unrepeatable, drew into the harmonisation and intensification of the existing structure, based on the experience of individual examination of the existential category of time. (Ana-Marija Koljanin)

Ivan Ladislav Galeta

(1947. – 2014.) hrvatski multimedijalni umjetnik i filmski redatelj. Godine 1969. diplomirao je likovnu umjetnost na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Visoko stručno obrazovanje stekao je i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1981. na kojem je diplomirao pedagogiju. Od 1977. do 1990. voditelj je Centra za multimedijalna istraživanja Studentskog centra u Zagrebu. Od Multimedijskog centra Studentskog centra stvorio je najjačeg prikazivača alternativnih filmskih i video programa u Hrvatskoj.

(1947 – 2014) Croatian multimedia artist and film director. Graduated from the School of Applied Arts in Zagreb (1969), followed by a degree in Pedagogy from the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb (1981). From 1977 to 1990, he was the manager of the University of Zagreb Student Multimedia Centre (MM), the first systematic venue for the screening of national and international experimental film and video art in Croatia.

Zemlje

Hrvatska, Croatia