Poveznice pristupačnosti

1. DISONANTNI KOMAD ZA KAMERU I TIJELO / THE 1ST DISSONANT PIECE FOR THE CAMERA AND THE BODY (2021)

Hrvatska, Croatia 18min

Redatelj / Director:

Nastasja Štefanić / Matija Kralj

Sinopsis

Zauzimanje (ili ponovno osvajanje) prostora koji nisu mišljeni za ljudsko korištenje ili pak prostora koji su nekad imali jasnu namjenu, a sada su tek slabi odbljesak nekadašnjeg prisustva života, sam film postavlja na granicu susreta ne-mjesta i neugasive potrebe za uspostavom mjesta. Poigravanje s prostornim pražnjenjem i/ili punjenjem uz intenzivne režijske i montažne intervencije oblikuje se novi (još nenastanjen) prostor filma, koji poziva na uspostavu komunikacije – no da bi ona uopće bila moguća upozorava na nužnost neprestanog propitivanja pojmovlja kojima se koristimo (i na lingvističkom, i na tjelesnom i na filmskom planu).

_The occupying (or re-conquering) of spaces not intended for human use or spaces that once had a clear purpose, but now only faintly reflect the former presence of life within them sets the movie on the border between non-spaces, and the unquenchable needs for establishing a space. By playing with filling and/or emptying a space, along with intense directing and editing interventions, a new space for the film is established that has not yet been inhabited, which beckons for the establishment of some sort of communication. But to make communication possible at all, the film warns of a necessity to constantly question the terminology we already use (both linguistically and physically, as well as through film). _

Nastasja Štefanić

Profesionalna glazbenicai i plesna umjetnica. Završila je preddiplomski i diplomski studij viole na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Spada i u prvu generaciju studenata suvremenog plesa na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu gdje je u lipnju 2016. godine završila preddiplomski studij suvremenog plesa. Osim što se bavi autorskim radom kroz koji istražuje odnos zvuka i pokreta, Nastasja redovito surađuje s domaćim i stranim plesnim umjetnicima. Njezini autorski radovi prikazani su na nekolicini festivala u Hrvatskoj i inozemstvu (Mađarska,Češka,UK,Njemačka) Od 2017.godine radi kao umjetnička asistentica na Odsjeku glume pri Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Članica je Udruge plesnih umjetnika Hrvatske(UPUH) i Hrvatske zajednice slobodnih umjetnika(HZSU).

_Professional musician and dancer. She has an MA in viola from the Music Academy in Zagreb, and belongs to the first generation of students who have graduated from the Dance Department of the Academy of Dramatic Arts in Zagreb, where she obtained a BA in contemporary dance in June 2016. Her work as an author is focused on the relationship between the sound and the movement. Nastja collaborates with numerous Croatian and foreign artists and creates her own works, presented at a number of festivals in Croatia and abroad (Hungary, Czech Republic, UK, Germany). Since 2017 she works as an assistant teacher at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. She is a member of the Croatian Association of Dance Artists (UPUH) and the Croatian Association of Freelance Artists (HZSU). _

Matija Kralj

Vizualni umjetnik i režiser čiji se rad fokusira na eksperimentalni i dokumentarni film. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na Odsjeku kiparstva te na Odsjeku animiranog filma i novih medija. Čitav autorov opus radova prožet je temom politike prostora na direktan ili indirektan nači, a unazad 12 godina Matija Kralj svoje radove aktivno izlaže po zagrebačkim i inozemnim galerijama i događanjima. Zajedno s Jelenom Pašić osnovao je i organizirao projekt Kulturni Lift, a njegove fotografije mogle su se pronaći u raznim časopisima poput Život umjetnosti (101.izdanje) – naslovna, Funambulist, TAZ.de, Vizkultura, Outsider magazine, Arhitektov Bilten, Libela.

_Visual artist and experimental and documentary filmmaker. He graduated from the Zagreb Academy of Fine Arts both in sculpture and new media. All of his work is infused with the idea of politics of space, in an indirect or direct way. For the last 12 years, he has been exhibiting at national and international galleries and events. Together with Jelena Pašić, he is the co-founder and co-curator of Cultural Lift, a project that seeks to bring contemporary art closer to highrise buildings’ residents. His photographs were published in several magazines, such as Život umjetnosti (vol. 101) – front page, Funambulist, TAZ.de, Vizkultura, Outsider magazine, Arhitektov Bilten, Libela. _

Zemlje

Hrvatska, Croatia